Velkommen Hjem – Sissel cover, 2018

Karianne Kvalen, covering Sissel’s “Velkommen Hjem” for the Captain’s Welcome Reception on MS Viking Sun.